Grupa taryfowa zależy m.in. od rodzaju paliwa używanego do produkcji ciepła, miejsca dostarczania ciepła, własności węzłów, zewnętrznych instalacji odbiorczych oraz tego kto je eksploatuje, a także zakresu usług przesyłowych i charakterystyki odbioru ciepła.