Te same stawki obowiązują za ciepło pobierane na potrzeby ogrzewania i do podgrzania wody.