Aktualnie nie stosujemy cen za m3. Taryfa OPEC określa opłaty stałe w oparciu o moc zamówioną (MW) i opłaty zmienne na podstawie odczytu licznika (GJ).