OPEC wystawia jedną fakturę za ogrzewanie całego budynku na podstawie wskazań licznika, a za wewnętrzne rozliczenia na poszczególne mieszkania odpowiedzialny jest podmiot lub osoba wyznaczona do indywidualnego rozliczania mieszkańców za media np. Administrator, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zarząd Wspólnoty itp. Nie jest nam znany sposób naliczania opłat za ogrzewanie wewnątrz budynku, ponieważ dla każdego budynku mogą być stosowane indywidualne sposoby rozliczania. W sprawie rozliczeń zużycia ciepła, w tym także na podstawie podzielników ciepła, należy zwrócić się do osoby, która u Państwa jest odpowiedzialna za rozliczanie mediów.