Taryfa dla ciepła zawiera ceny za zamówioną moc cieplną wyrażone w zł/MW, ceny ciepła w zł/GJ, ceny za nośnik ciepła wyrażone w zł/m3, stawki opłat stałych za usługi przesyłowe wyrażone w zł/MW zamówionej mocy cieplnej oraz stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe w zł/GJ. W odniesieniu do cen za zamówioną moc cieplną i stawek opłat stałych za usługi przesyłowe, w taryfie ustala się również ich raty miesięczne.