Na poziom cen ciepła wpływ ma wiele czynników. Jednym z istotniejszych jest rodzaj i ilość paliwa zużywanego do produkcji ciepła ze względu na koszty jego zakupu i ich duży udział w kosztach ogółem.

Znaczącym kosztem eksploatacji w źródle węglowym jest również zakup uprawnień do emisji zanieczyszczeń.

Poziom zmian stawek opłat za usługę przesyłania ciepła zakupionego od PGE Energia Ciepła S.A. i przesyłanego Odbiorcom przyłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie Gdyni, Rumi, Redy i Kosakowa uzależniony jest przede wszystkim od cen dostawcy ciepła, według których wyceniane są starty na jego przesyłaniu.