W celu określenia możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej należy złożyć zapytanie o możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej OPEC wraz z wymaganymi załącznikami, na adres mailowy: rozwoj@opecgdy.com.pl, osobiście do Biura Obsługi Klienta lub przesłać na adres siedziby OPEC Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.

Wystąpienie o warunki nie ponosi za sobą żadnych kosztów. Warunki będą wystawione w czasie maksymalnie do 4 tygodni i ważne będą przez 2 lata. Druk wniosku o wydanie warunków technicznych dostępny na naszej stronie internetowej https://opecgdy.com.pl/images/strefa-klienta/wniosek-o-wydanie-warunkow-technicznych.pdf