Opłata przyłączeniowa nie jest pobierana od Klientów spełniających kryteria przepisów prawnych (art. 7 Prawo Energetyczne) tj. posiadających tytuł prawny do nieruchomości i nieposiadających źródła ciepła, którzy wnioskują o przyłączenie do sieci na terenie Gdyni, Rumi i Kosakowa, gdzie ciepło produkowane jest w procesie wysokosprawnej kogeneracji w elektrociepłowni gdyńskiej należącej do PGE EC S.A.