Konieczne będzie złożenie Wniosku o rozwiązanie umowy sprzedaży ciepła przez dotychczasowego właściciela (oraz uregulowanie zaległości) i podpisanie umowy z nowym odbiorcą (dokumenty niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży ciepła wymienione zostały w pytaniu nr 3).