Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni

Projekt zakłada termomodernizację wybranych odcinków sieci ciepłowniczej o łącznej długości 4,371 km oraz likwidację 4 węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wymianę ciepłociągów wykonanych metodą tradycyjną na ciepłociągi wykonane w technologii rur preizolowanych o średnicach od 2xDN 25 do 2xDN 250 w 5 lokalizacjach.

W ramach niniejszego projektu planuje się:

  • termomodernizację sieci przy ul. Zielonej w Gdyni,
  • termomodernizację sieci wraz z likwidacją węzłów grupowych przy ul. Okrzei w Gdyni,
  • termomodernizację sieci wraz z likwidacją węzłów grupowych przy ul. Warszawskiej 23A w Gdyni,
  • termomodernizację sieci wraz z likwidacją węzłów grupowych przy ul. Warszawskiej 45/47 w Gdyni,
  • termomodernizację sieci wraz z likwidacją węzłów grupowych przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni.


Wartość projektu: 12 593.863,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6.150.000,00 PLN

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: