Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni

Celem projektu była termomodernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Zielonej w Gdyni o łącznej długości 2,68 km.

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano ciepłociąg wykonany metodą tradycyjną. Obecnie ciepłociąg wykonany jest w technologii rur preizolowanych o średnicy 2xDN 250.


Wartość projektu: 7 003 190,93 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 980 910,84 PLN


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: