kontakt

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
telefon: 58 62-73-962
e-mail: bok@opecgdy.com.pl

infolinia: 800-380-006
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

NIP: 586-010-42-91
Regon: 190563632
BDO: 000024491
telefon alarmowy: 993 (w granicach miasta Gdyni)

SEKRETARIAT
tel: 58 627-38-01
e-mail: sekretariat@opecgdy.com.pl