Dnia 6 lutego br. w siedzibie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu OPEC, Wojciecha Folejewskiego i Dyrektora ds. Rozwoju Technologii Marka Dawidowskiego z władzami uczelni: Rektorem, prof. dr. hab. inż. Adamem Weintritem oraz Prorektorem ds. Współpracy i Rozwoju prof. dr. hab. inż. Tomaszem Tarasiukiem.

Przedstawiciele OPEC przekazali List intencyjny, dotyczący współpracy Uniwersytetu i naszego przedsiębiorstwa w pięciu dziedzinach:

  1. Praktyki i staże zawodowe w celu dostosowania kadry do wymagań rynku i postępu technologicznego.
  2. Udostępniania danych do prac magisterskich.
  3. Zatrudniania absolwentów.
  4. Wzmocnienia pozycji na rynku edukacyjnym.
  5. Wspólnych projektów badawczych.

Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy oraz możliwość znalezienia nowych obszarów dla wspólnej działalności. Pierwsza część rozmowy opierała się o omówienie przez Prezesa OPEC kluczowych działań w realizacji Strategii OPEC 2023-2040.

„Wiele pytań ze strony przedstawicieli UM dotyczyło naszych planów dekarbonizacyjnych w dobie dużych zmienności na rynkach paliw” – zaznacza Marek Dawidowski, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii.  „Druga część rozmów dotyczyła propozycji obszarów, w których Uniwersytet Morski i OPEC mogą realizować wspólne cele, które zostałyby zainicjowane podpisaniem przekazanego Prorektorowi Listu intencyjnego” – podsumowuje Dyrektor Marek Dawidowski.