Informujemy, że parametry sieci są stabilne i system ciepłowniczy działa bez zakłóceń.