misja

Zapewnienie komfortu cieplnego – w mieszkaniach, przedsiębiorstwach i instytucjach regionu opartego na:

  • bezpiecznej i neutralnej dla środowiska technologii zielonej energii
  • efektywnym kosztowo bilansie energetycznym oraz fachowej opiece energetycznej.

Zielona transformacja:

  • redukcja śladu węglowego
  • inwestycje w energię odnawialną
  • pozyskiwanie funduszy
  • edukacja klimatyczna.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem naszej działalności (wg PKD) jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w procesie kogeneracji.

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 22.10.1998 r.

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji na podstawie koncesji Prezesa URE z dnia 12.04.2013 r.

Produkujemy i montujemy węzły cieplne.

obszary strategiczne

obszar DZIAŁALNOŚCI

Działamy na terenie trzech miast województwa pomorskiego: Gdyni, Rumi, Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, pokrywając łącznie ponad 60% zapotrzebowania na ciepło.

Gdynia

Na terenie Gdyni posiadamy bardzo nowoczesną, dobrze rozwiniętą infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną, dzięki której zasilamy ponad 60% procent wszystkich odbiorców.

Z gdyńskim systemem zintegrowany jest system ciepłowniczy w Rumi i Redzie.