INFORMACJA O PRACY SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

Informujemy, że parametry sieci są stabilne i system ciepłowniczy działa [...]